Friday, September 12, 2008

Bengkel Mengenai Pengurusan Mampan dan Penangkapan Ikan Terubok Sarawak

Bengkel Mengenai Projek Penyertaan Masyarakat
Dalam Pengurusan Mampan
dan
Penangkapan Terubok di Daro, Sarawak:
Satu Pengajaran
Oleh
Sarawak Development Institute (SDI)
&
Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
(UNDP GEF)
No comments: